O nama

Hrvatska udruga kreditnih unija

1. srpnja 2011. godine osnovana je Hrvatska udruga kreditnih unija sa sjedištem u Zagrebu. Udruga je osnovana na inicijativu devet kreditnih unija.

Uloga Hrvatske udruge kreditnih unija u današnjem trenutku izuzetno je važna. Udruga svojim djelovanjem također nastoji pomoći u osnivanju novih kreditnih unija, kako bi se kreditne unije što ravnomjernije regionalno pozicionirale, te time značajno potaknule regionalni razvoj i mikrofinanciranje u republici Hrvatskoj.

Ciljevi

  • Promicanje i zastupanje interesa kreditnih unija,
  • Davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima pri donošenju propisa iz područja djelovanja kreditnih unija,
  • Pružanje stručne i druge pomoći pri poslovanju kreditnih unija,
  • Organiziranje stručnih savjetovanja,
  • Informiranje javnosti kroz glasila javnog priopćavanja o radu kreditnih unija,
  • Razvijanje programa međunarodne suradnje i
  • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj.

Tijela Udruge

Predsjednica Udruge
Željka Pirija – Benaković

Dopredsjednica Udruge
Vlasta Panjković

Predsjednica Upravog odbora
Snježana Hudak

Korisne poveznice