KU LIBERTINA slavi 25 godina stabilnog i odgovornog poslovanja

Objavljeno: 20.02.2018.

Kreditna unija Libertina ove će godine proslaviti 25 godina rada i postojanja, kao financijska institucija te Vam ovom prilikom u cijelosti prenosimo članak objavljen na E-Medjimurje Međimurskom Internet portalu.

Kako se tokom godina mijenjala zakonska regulativa tako se i mijenjao organizacijski oblik poslovanja, te smo prvo poslovali kao štedno-kreditna služba, zatim štedno-kreditna zadruga. Od 2009. godine poslujemo kao kreditna unija. Kao kreditna unija poslujemo po Zakonu o kreditnim unijama, a temeljem odobrenja za rad izdanom od Hrvatske narodne banke, a i pod njezinim smo nadzorom, rekli su u Libertini.

Zakon o kreditnim unijama dosta je restriktivno odredio poslove koje možemo obavljali, kao i nametnuo nam poslovanje po teritorijalnom načelu koje obuhvaća područje Međimurske županije.

Naši članovi mogu biti samo osobe koje imaju prebivalište u Međimurskoj županiji. Veliki broj kreditnih unija posluje u zemljama Europske unije, a i u svijetu, te pružaju različite financijske usluge za svoje članove. Povjerenje naših članova stvaralo se godinama, a što je odraz poslovne politike koja se bazira na dugoročnosti poslovanja, te pridržavanje osnovnih načela po kojima radimo a to su poslovnost, povjerljivost, sigurnost i stabilna likvidnost, kažu.

Kao kreditna unija potrebni su na tržištu jer prate male, a to su obrtnici, poljoprivrednici i građani.

Njima pružamo brži i lakši pristup financijskim uslugama, te s njima gradimo trajne partnerske odnose. Uvijek prepoznamo individualne potrebe članova , te razvijamo proizvode i usluge koji mogu zadovoljiti njihove potrebe, rekle su nam u Kreditnoj uniji Libertina Marija Miko i Snježana Hudak.

Njihovo dvadeset petogodišnje iskustvo kroz stabilno i odgovorno poslovanje te ostvareni poslovni rezultati daju im slobodu da vas pozovu na suradnju te ih posjetite u njihovom vlastitom poslovnom prostoru na adresi: Čakovec, S. Radića 8.

Informacije vezane za kreditiranje, štednju ili mjenjačke poslove možete dobiti direktno kod njih, na kontakt broju 040/313-155 ili putem emaila info@kulibertina.hr.