Kreditna unija NOA – Od Opportunity Internationala (1996.) do Europskog kodeksa o dobrom ponašanju pri dodjeli mikrokredita (2022.)

Objavljeno: 19.07.2022.

Kreditna unija NOA iz Osijeka (u daljnjem tekstu NOA) je aktivna članica Hrvatske udruge kreditnih unija (u daljnjem tekstu HUKU) od samog početka rada HUKU-a, odnosno od 2011. godine.

Ovim prilogom želimo predstaviti NOA-u kao jednu od kreditnih unija s istoka Hrvatske koja djeluje na području Osječko-Baranjske županije jer je sadašnjim Zakonom o kreditnim unijama još uvijek poslovanje kreditnih unija ograničeno na samo jednu županiju.

NOA je je pokrenuta 1996. godine kao prva mikro-financijska institucija u Hrvatskoj i uspjela je zadržati svoju početnu misiju. Danas je NOA mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija. Put njezina osnivanja i razvoja pokazuje koliko se mora uložiti znanja, učenja, kreativnosti, inovativnosti, pa i građanske hrabrosti ukoliko se želi ostvariti promjena, jedna društveno korisna, a nadasve humana ideja.

Utemeljena je po Zakonu o kreditnim unijama i registrirana kao kreditna unija pri Trgovačkom sudu u Osijeku sa sjedištem u Osijeku, Županijska 19/I. Osnovana je 1996. godine kao NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA te je 2008. godine Odlukom o nastavku poslovanja kao kreditna unija i nakon odobrenja Hrvatske narodne banke, nastavila s radom kao Kreditna unija NOA.

Posebnost Kreditne unije NOA kao mikrokreditne financijske institucije datira od samog njezinog osnutka, 21. listopada 1996. godine, jer je osnovana u okviru kombinirane inicijative Kongresa SAD i lokalne inicijative grupe građana da se u području istočne Hrvatske, koje je tada bilo okupirano i pod UN administrativnom kontrolom, pokrenu gospodarske aktivnosti radi multietničkog pomirenja. više

NOA je u prve tri godine aktivnosti postigla samoodrživost, zadovoljila tražene ciljeve donatora, dobila primljenu donaciju u trajno vlasništvo i sve vrijeme do današnjih dana nastavila uspješno poslovati. Kroz dosadašnju aktivnost, na 30. lipnja 2022. godine, realizirano je cca 6.200 kredita u ukupnom iznosu od 234,4 milijuna kuna. Prosječna vrijednost realiziranih kredita je 37 tisuća kuna. Ciljanim kreditiranjem je sačuvano 7.426 radnih mjesta, a posebno su vrijedna 2.118 novootvorenih radnih mjesta.

Na kraju lipnja 2022. godine NOA je imala 1.557 članova i kapital koji sa zadržanom dobiti i zakonskim i statutarnim pričuvama iznosi blizu 18 milijuna kuna što predstavlja kreditni potencijal NOA-e.

Od samih svojih početaka imala je jasnu misiju, viziju i ciljeve, a to je da se mikrokreditnim programom prvenstveno pomogne malim i srednjim poslovnim pothvatima u ciljnim grupama korisnika kredita u sektoru obrtništva, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i slobodnih zanimanja.

U samoj misiji i viziji NOA-e ističe se sljedeće:

Mi smo financijska institucija utemeljena po Zakonu o kreditnim unijama. Pružamo financijske usluge članovima unije: obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osobama slobodnih zanimanja i drugim građanima odnosno fizičkim osobama.

Naša misija je prikupljanje depozita članova unije i kreditiranje članova unije, te na taj način kroz samozapošljavanje ili razvoj postojećih poslova, pružanje jednake šanse početnicima, mladima, ženama, nezaposlenima, raseljenima i siromašnima da se vlastitim radom izbore za materijalnu egzistenciju, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, spolnu i vjersku pripadnost.

U našem svakodnevnom radu vođeni smo načelima uzajamne pomoći i solidarnosti, koja se zasnivaju na opće ljudskim vrijednostima: poštovanju, predanosti, integritetu i dobrom gospodarenju.

Poštovanje; naše poštovanje prema drugima navodi nas da u potpunosti vrednujemo i afirmiramo dignitet i jedinstvenost svakog klijenta. Ovo je poštovanje također osnov za naš odnos prema zajednicama naših klijenata i naš odnos prema drugima koji su uključeni u naš rad, donatorima, vjerovnicima, kolegama.

Predanost; našu energiju i napore usmjeravamo prema svojim klijentima, njihovim obiteljima i njihovim zajednicama. Njihove poslovne potrebe i očekivanja određuju usluge koje pružamo i njihova dobrobit inspirira naš rad.

Integritet; aktivno smo predani integriranju onoga u što vjerujemo s onim što činimo. Učinit ćemo prave stvari iz pravih razloga, bez obzira da li će za to netko znati ili ne.

Dobro gospodarenje; predani smo da budemo dobri gospodari našim vlastitim resursima i resursima naših klijenata, donatora, vjerovnika i kolega, i to primjenom promišljenog i troškovno učinkovitog korištenja vremena, vještina i financijskih sredstava koje imamo. Težimo kvaliteti i nastojimo maksimalizirati mogućnosti koje imamo kako bismo ispunili našu misiju.

 Informacija o dobivenom Certifikatu za usklađenost s Europskim kodeksom o dobrom ponašanju pri dodjeli mikrokredita

(European Code of Good Conduct for Microcredit Provision)

 

NOA je sve vrijeme svog djelovanja nastojala stalno razvijati i unapređivati svoje poslovanje te ga uskladiti sa dobrim europskim praksama u mikrokreditiranju, poglavito nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Uspješno dovršeno pristupanje Europskom kodeksu dobrog ponašanja kod pružanja usluga mikrokreditiranja (u daljnjem tekstu: Kodeks) odnosno dobivanje Certifikata za usklađenost s Kodeksom (u daljnjem tekstu: Certifikat), izvorno-European Code of Good Conduct for Microcredit Provision, najbolji je pokazatelj tih nastojanja.

Navedeni Kodeks pruža niz standarda u odnosima s klijentima, u upravljanju poslovanjem,  u upravljanju rizicima, izvještavanju i upravljanju informacijskim sustavima koji su zajednički u mikrokreditnom sektoru u Europskoj uniji. Ovi standardi su  izgrađeni za dobrobit klijenata, ulagača, financijera, vlasnika, regulatora i partnerskih organizacija.

NOA je 13. prosinca 2018. godine od Europske komisije, kao prva i jedina financijska institucija u Hrvatskoj, dobila navedeni Certifikat koji je imao rok važenja 3 godine te se u jesen 2021. godine pristupilo aktivnostima oko obnove Certifikata što je uključivalo ponovno ocjenjivanje usklađenosti organizacije i poslovanja NOA-e s propisanim standardima Kodeksa.

I ovaj proces obnove Certifikata je uspješno dovršen te je 10. veljače 2022. godine  od strane Upravljačkog odbora Kodeksa pri Europskoj komisiji donešena odluka o produžetku važenja Certifikata za NOA-u za naredne 4 godine, odnosno do 9. veljače 2026. godine.

U obavijesti koju je NOA primila 10. ožujka 2022. godine, Ann Branch, predsjedateljica Upravljačkog odbora Kodeksa je između ostalog napisala:

„U ime Upravljačkog odbora Kodeksa, željela bih pozdraviti vaše napore u postizanju usklađenosti od 86% (112 klauzula od 131), premašujući minimalni prag od 80%. Vaša institucija je također usklađena sa svih 33 prioritetnih klauzula.

Naposljetku, željela bih zahvaliti NOA-i na snažnoj predanosti postizanju usklađivanja s Kodeksom i poštivanju visokih etičkih standarda kreditiranja unutar europskog mikrofinancijskog sektora.“

Obilježavanje 25 godina rada Kreditne unije NOA

 

Kreditna unija NOA obilježila je u listopadu 2021. godine značajnu obljetnicu; 25 godina od kada je osnovana i 25 godina uspješnog rada. Naime, 21. listopada 2021. godine, navršilo se 25 godina postojanja NOA-e u kojoj je NOA ne samo postigla samoodrživost nego je kroz uspješno poslovanje postigla zapažene rezultate u mikrokreditiranju.

Obilježavanje 25. godišnjice rada obavljeno je i dostojanstveno i dostojno tako značajne obljetnice, ali daleko skromnije u odnosu obilježavanje 20. godišnjice prije 5 godina zbog aktualne epidemiološke situacije pandemije koronavirusa. Centralno događanje bio je svečani skup uzvanika od tridesetak osoba, 28. listopada 2021. godine u prostoru Kluba Knjižare Nova u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 11.00 sati.

Skupu su nazočili osnivači Štedno kreditne zadruge NOA, preteče Kreditne unije NOA (u daljnjem tekstu: NOA), predstavnik HGK Županijske komore Osijek, predstavnici dugogodišnjih partnera NOA-e među kojima svakako treba istaknuti predstavnike Hrvatske udruge kreditnih unija (HUKU), članove i klijente NOA-e, a posebnu čestitku je poslao general Jacques Paul Klein, koji je uz bivšeg gradonačelnika Osijeka, Ivicu Vrkića, bio glavni akter mirne reintegracije okupiranih područja Hrvatskog podunavlja u ustavopravni poredak Republike Hrvatske koja je završila 1998. godine, a kojoj je NOA dala svoj doprinos. Skup je otvorio i moderirao Trpimir Novaković, član Uprave NOA-e.

U ime gostiju, skup je pozdravila i čestitala godišnjicu, Željka Pirija Benaković, predsjednica Hrvatske udruge kreditnih unija, a o povijesti, sadašnjosti i budućnosti NOA-e, govorila je prof. dr.sc. Slavica Singer, jedna od osnivača NOA-e i dugogodišnja (i sadašnja) predsjednica ranije Upravnog, a kasnije i sada Nadzornog odbora NOA-e. Također su se prigodnim riječima obratili Ivica Vuletić, predsjednik Skupštine NOA-e, Luka Slišković, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora NOA-e, te Jaroslav Pecnik, član Nadzornog odbora NOA-e. Na skupu su također govorili i predstavnici uspješnih članova odnosno klijenata NOA-e o svojim poslovnim pothvatima koje su ostvarili u suradnji s NOA-om, Hrvoje Glavačević iz Strizivojne, Maćaš Loboda iz Dalj planine i Vladimir Aubrecht iz Kopačeva.

Povodom 25-godišnjice, NOA je izdala brošuru pod nazivom „25 GODINA KREDINE UNIJE NOA (1996.-2021.)-Pregled nastanka, rada, razvoja i planovi budućeg djelovanja“, koju su izradili već spomenuta prof. Slavica Singer i Uprava i zaposlenici NOA-e. Brošuru je tiskao Foto art d.o.o. iz Osijeka.

 

Najvećim svojim uspjesima NOA smatra (s 30.06.2022. godine)

 

6.191 – plasiranih kredita
5.524 – otplaćena kredita
234.364.077 kn – ukupan iznos plasiranih kredita od početka poslovanja
2.118 – novih radnih mjesta otvorenih kreditima NOA-e
7.426 – zadržanih radnih mjesta ostvarenih kreditima NOA-e
Dostignutu samoodrživost

Certifikat za usklađenost s Europskim kodeksom o dobrom ponašanju pri dodjeli mikro-kredita– prvi i jedini u Hrvatskoj.

Pečat Grada Osijeka – povodom 20. obljetnice, a za izuzetan doprinos razvoju gospodarstava, Grad Osijek NOA-i je dodijelio javno priznanje Pečat Grada Osijeka za 2016. godinu.

 

Ovi pokazatelji razvoja i djelovanja potvrđuju kako NOA može biti inspirativan primjer što se sve može (u)činiti kada se entuzijazam osnivača ‘prelije’ u organizacijsku i poslovnu kulturu u kojoj zaposlenici i uprava zajednički djeluju i koju prepoznaju članovi NOA-e.

Saznajte više o nama