Informacije o uvođenju eura kao službene valute

Objavljeno: 08.09.2022.

Sukladno čl. 61. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN broj 57/2022) i Odluke o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja želimo Vas obavijestiti o najvažnijim promjenama od 1. siječnja 2023. godine kada će euro postati službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Pravila preračunavanja
Na dan uvođenja eura 1. siječnja 2023. godine, svi kunski iznosi preračunat će se u eure na vašim depozitnim i štednim računima, članskim udjelima, kreditima i u ostalim evidencijama u kunama te ostali novčani iskazi po fiksnom tečaju konverzije prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja iz članka 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Za preračunavanje se ne obračunava naknada i ne mijenja se jedinstveni broj računa.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK.

Preračunavanje se provodi primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije.
Preračunati iznosi zaokružit će se na dvije decimale, u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja:
– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
(primjerice, 100 HRK = 13,27228 EUR, zaokruženo 13,27 EUR) i
– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan
(primjerice, 50 HRK = 6,63614 EUR, zaokruženo 6,64 EUR).

Sukladno čl. 46. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute od 5. rujna 2022. godine započinje dvojno iskazivanje cijena koje će biti obvezno sve do 31. prosinca 2023. godine, a odnosi se na cjenik naknada, ugovore o kreditima u kunama koji su odobreni ili se nude prije dana uvođenja eura, godišnje obavijesti o stanju kredita i depozita.

Plaćanje eurom započinje tek od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine.

Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata
Uvođenje eura kao službene valute ne utječe na valjanost postojećih ugovora i pravnih instrumenata u kojima se navodi kunska valuta.

Obavijest o ugovorenim proizvodima
Od Vaše kreditne unije dobit ćete individualnu obavijest o preračunavanju Vaših kredita, koji nisu otkazani, odnosno dospjeli u cijelosti, i/ili depozita u kunama primjenom punog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanja dobivenog iznosa na dvije decimale.

U slučaju pitanja ili potrebe za dodatnim informacijama o uvođenju eura i svim postupcima, molimo da kontaktirate Vašu kreditnu uniju, a detaljne informacije možete pronaći i na http://www.hnb.hr.