Zagorska kreditna unija, Zabok

Adresa: K.Š. Đalskog 4, 49210 Zabok

Telefon:  + 38549/587-300, +3849/223-037

Email: info@zku.hr

Web: www.zku.hr

Zagorska kreditna unija osnovana je dana 3. studenog 1995. godine kao Štedno-kreditna zadruga. Promjenom zakona i nakon dobivenog odobrenja za rad od Hrvatske narodne banke, 2008. godine upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu kao Kreditna unija. Kroz dugogodišnje i uspješno poslovanje uspjeli smo da nas naši članovi prepoznaju kao  ozbiljnu i pouzdanu financijsku instituciju. Zagorska kreditna unija nastoji naći najbolje rješenje za svakog člana.