Kreditna unija NOA, Osijek

Adresa: 31000 Osijek, Županijska 197I

Telefon: 031 200 466

Telefaks: 031 200 477

E-mail: noa@noa.hr

Web: www.noa.hr 

Kreditna unija NOA je mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija, međutim put njezina osnivanja i razvoja pokazuje koliko se mora uložiti znanja, kreativnosti, inventivnosti pa i građanske hrabrosti ukoliko se u našim složenim ekonomskim, političkim i socijalnim okolnostima želi ostvariti jedna društveno korisna, a nadasve humana ideja.

Utemeljena je po Zakonu o kreditnim unijama i registrirana kao kreditna unija pri Trgovačkom sudu u Osijeku. Osnovana je 1996. godine kao NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA, a od 2009. godine posluje kao kreditna unija.

Misija NOA-e je prikupljanje depozita članova Unije i kreditiranje, obrtnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, osoba slobodnih zanimanja i drugih građana, članova Unije, te na taj način kroz samozapošljavanje ili razvoj postojećih poslova, pružanje jednake šanse početnicima, mladima, ženama, nezaposlenima, raseljenima i siromašnima da se vlastitim radom izbore za materijalnu egzistenciju, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, spolnu i vjersku pripadnost. To uključuje opredjeljenost za vođenje poslovanja na načelima uzajamne pomoći i solidarnosti koja se zasnivaju na opće ljudskim vrijednostima: poštovanju, predanosti,  integritetu i dobrom gospodarenju.

Posebnost Kreditne unije NOA (u daljnjem tekstu: NOA) kao mikrokreditne financijske institucije datira od samog njezinog osnutka, 21. listopada 1996. godine, jer je osnovana u okviru kombinirane inicijative Kongresa SAD i lokalne inicijative grupe građana da se u području istočne Hrvatske, koje je bilo okupirano i pod UN administrativnom kontrolom, pokrenu gospodarske aktivnosti radi multietničkog pomirenja.

Sredstva za pokretanje ovog projekta je odobrio Kongres SAD-a 1995. godine u okviru Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između vlade SAD i Vlade RH (NN br. 3/95 od 6. travnja 1995.g.) u iznosu od 3 mil $ kao pomoć najugroženijem dijelu pučanstava obuhvaćenih Erdutskim sporazumom o mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, kroz promicanje solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti u šansama u rješavanju socijalnih pitanja kroz  pokretanje gospodarske aktivnosti. 

NOA je u prve tri godine svoje aktivnosti postigla samoodrživost i zadovoljila tražene ciljeve donatora te navedena sredstva dobila u trajno vlasništvo koja su u bilanci knjižena kao statutarne pričuve i predstavljaju najznačajniju stavku kreditnog potencijala. 

 

Glavni ciljevi NOA-e:

 • Pomoć siromašnima i marginaliziranima, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili rasnu pripadnost, da vlastitom gospodarskom aktivnošću osiguraju izvore sredstava za egzistenciju
 • Financijska podrška malih i srednjih poslovnih pothvata
 • Otvaranje novih radnih mjesta i stabilizacija postojećih
 • Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s posebnim potrebama

 

Ciljno područje:

Osječko – baranjska županija

 

NOA NE podržava:

Poslovne pothvate koji narušavaju sigurnost i zdravlje ljudi te čovjekov okoliš, odnosno pothvate koji su neetički i neekološki.

 

Najvećim svojim uspjesima NOA smatra (podaci s 30.09.2021. godine): 

 • 7 363 sačuvano radno mjesto
 • 2 115 novootvorenih radnih mjesta
 • više od 500 potpuno novo pokrenutih i registriranih poslova
 • više od 6.000 plasiranih kredita
 • 5 336 otplaćenih kredita
 • više stotina zadržanih obitelji na području istočne Slavonije, stotinu vraćenih obitelji u mjesta iz kojih su u ratu protjerani
 • nekoliko stotina obitelji koje su se ekonomski osamostalile
 • dostignutu samoodrživost
 • Certifikat za usklađenost s Europskim kodeksom o dobrom ponašanju pri dodjeli mikro-kredita, potvrđen od Europske komisije (Steering Group of the European Code of Good Conduct for microcredit provision) 13. prosinca 2018. – prvi i jedini u Hrvatskoj
 • Pečat Grada Osijeka – povodom 20. obljetnice, a za izuzetan doprinos razvoju gospodarstava, Grad Osijek NOA-i je dodijelio javno priznanje Pečat Grada Osijeka za 2016. godinu. 

 

Nadzorni odbor i Uprava NOA-e imaju viziju i strategiju dugoročnog stabilnog razvoja NOA-e temeljenog na:

 • načelima etike i dobrog gospodarenja,
 • profesionalnog promicanja struke,
 • pažljivog upravljanja svim rizicima kojima je NOA izložena,
 • suradnji sa donatorima i partnerima NOA-e,
 • suradnji s nadležnim institucijama koje vrše nadzor nad NOA-om.

 

Više o Kreditnoj uniji NOA na našoj web stranici: www.noa.hr