Kreditna unija Libertina, Čakovec

Adresa: Čakovec, Stjepana Radića 8

Telefon: 040/310-977 i 311-271

E-mail: info@kulibertina.hr

Web: www.kulibertina.hr

Kreditna unija Libertina Čakovec prisutna je na tržištu od 1992. godine,  kao jedna od prvih štedno-kreditnih  institucija na području Međimurske županije,  a i šire regije.  Svojim dugogodišnjim radom stekli smo povjerenje velikog broja građana, obrtnika i poljoprivrednika. Visoka razina povjerenja naših klijenata, članova   stvarala se  dugo i uspješno što je odraz poslovne politike koja se bazira na dugoročnosti poslovanja.

Kreditna unija posluje na načelu financijske uzajamnosti i svojim poslovanjem nastoji ostvariti interes svih svojih članova.

Poslovna strategija temelji se na stabilnoj i visokoj likvidnosti i solventnosti, kontinuiranom i optimalnom upravljanju svim rizicima, poštivanju svih zakonskih i podzakonskih obaveza, sigurnom, stabilnom, pouzdanom i odgovornom poslovanju.

Profesionalno ponašanje zaposlenika Kreditne unije temelji se na općim etičkim vrijednostima odnosno čestitosti, pouzdanosti, odgovornosti, povjerenju, savjesnosti, pravednosti te lojalnosti.

Kreditna unija Libertina ima visok ugled i povjerenje svojih članova, poštujući individualni pristup svakom članu.

Svoju budućnost Kreditna unija Libertina vidi kao mala, moderna i konkurentski dominantna institucija, koja će zadovoljavati potrebe svojih članova, te će kao takva biti prepoznatljiva na području na kojem posluje.