ABC-kreditna unija, Sisak

Adresa: 44 000 Sisak, S. i A. Radića 46

Telefon: 044/523-088

Telefaks: 044/523-086

Email: klijenti@abc-ku.biz

Web: www.abc-ku.biz

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 08.00 – 16.00

ABC-kreditna unija, sa sjedištem u Sisku, jedna je od vodećih kreditnih unija na hrvatskom tržištu.

Kreditna unija obavlja poslove sukladno Zakonu o kreditnim unijama i Statutu kreditne unije, od kojih su najistaknutiji:

 • primanje novčanih depozita članova Kreditne unije;
 • odobravanje kredita članovima Kreditne unije;
 • obavljanje mjenjačkih poslova za članove Kreditne unije bez naknade.

Financijska smo institucija koja se istaknula kvalitetom i izvrsnošću u razvoju obrtništva i poljoprivrede na području svog djelovanja.

Kao prepoznatljiva, moderna, konkurentna mikro financijska institucija na području Sisačko-moslavačke županije poslujemo na načelu uzajamnosti. Težimo jasnom prepoznavanju individualnih potreba svojih članova i financijskoj podršci razvojnih programa i partnerstva.

Uključeni smo u projekt „Poduzetnički krediti 2018. – 2021.“ u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom i 13 jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke čiji je cilj omogućavanje povoljnih poduzetničkih kredita u svrhu jačanja konkurentnosti postojećih poduzetnika, poticanje novih investicija i refinanciranje nepovoljnih kredita iz proteklog razdoblja.

Prepoznajući nove potrebe naših članova i situaciju na financijskom tržištu,  ABC-kreditna unija se unazad nekoliko godina, uz uobičajeno potrošačko kreditiranje okrenula novim poslovnim mogućnostima, koje prije svega uključuju projektno financiranje, međufinanciranje i savjetodavne usluge za naše članove. 

U svoje redovno poslovanje uveli smo usluge financijskog opismenjavanja i osobnog bankara sukladno Nacionalnom strateškom okviru financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021.-2026. godine. Naime, kod određenog broja članova uočeno je nedovoljno znanje o ekonomskim i financijskim pojmovima. Određeni članovi vrlo često podcjenjuju ili precjenjuju financijsku snagu, rijetko upravljaju osobnim financijama na način da rade osobni financijski plan i da imaju vlastite troškove pod kontrolom.

Uvođenje usluga financijskog opismenjavanja i osobnog bankara u redovno poslovanje bilo je uvjetovano našom procjenom da je velikom dijelu naših  članova pomoć te vrste potrebna, a  Kreditna unija raspolaže kapacitetima za davanje tih usluga.

Lepeza usluga

ABC kreditna unija odobrava namjenske i nenamjenske gotovinske kredite svojim članovima, državljanima Republike Hrvatske s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije, koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti korisnici kredita.

Uvjeti kreditiranja utvrđuju se za svaku vrstu kredita posebno, sukladno internim aktima Unije.

ABC-kreditna unija odobrava kredite članovima, građanima, državljanima Republike Hrvatske koji temeljem kreditne sposobnosti mogu biti korisnici kredita. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita može se sa svojim prihodima uključiti i sudužnik.

ABC-kreditna unija od namjenskih kredita izdvaja kredite za obrtnike i OPG-ove, investicijske kredite, poduzetničke kredite uz subvenciju kamate Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije, stambene kredite, kredite za ulaganje u poboljšanje energetske učinkovitosti nekretnina te kredite za obnovu nekretnina od potresa koji su pogodili područje Sisačko-moslavačke županije.

https://abc-ku.biz/krediti

Za štednju nije potrebno posjedovati mnogo novca. Štedjeti možete prema svojim mogućnostima i željama. Imovina Kreditne unije je u vlasništvu članova, a uložena sredstva mogu se podići u svakom trenutku, djelomično i u cijelosti.

Djelatnici kreditne unije su specijalisti, eksperti za određivanje načina i smjera ulaganja, s višegodišnjim radnim iskustvom.

Nudimo vam najpovoljnije kamate na slobodna novčana sredstva koja možete deponirati na iznos i rok koji najviše odgovara vašim mogućnostima uz sigurnost višestruko zajamčenu visokim rejtingom ABC-kreditne unije. Vaša štednja je profitabilna investicija danas i sigurna budućnost za sutra.

Štedni ulozi u ABC kreditnoj uniji nisu osigurani kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

https://abc-ku.biz/stednja

ABC kreditna unija omogućuje otkup i prodaju efektivnog stranog novca BEZ NAKNADE.

Mjenjačnica ABC kreditne unije posluje sukladno uvjetima i zakonskim propisima, a mjenjačke poslove obavlja u ime i za račun Erste&Steiermärkische Bank d.d.

https://abc-ku.biz/mjenjacnica

Uvođenje usluga financijskog opismenjavanja i osobnog bankara u redovno poslovanje bilo je uvjetovano našom procjenom da je velikom dijelu naših  članova pomoć te vrste potrebna, a  Kreditna unija raspolaže kapacitetima za davanje tih usluga.

Navedene usluge razradili smo sukladno Nacionalnom strateškom okviru financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021.-2026. godine.

Temeljni ciljevi financijskog opismenjavanja koje smo si zadali  su:

 • podizanje znanja po ciljanim skupinama o temeljnim ekonomskim i financijskim pojmovima; 
 • podizanje znanja vezanih  za samostalno planiranje osobnih i obiteljskih financija;
 • podizanje znanja vezanih za planiranje manjih poduzetničkih pothvata obrtnika i OPG-ova; 
 • podizanje znanja radi lakšeg upravljanja postojećim dugovima.

Ciljane skupine financijskog opismenjavanja su: 

 • djeca predškolske dobi i nižih razreda osnovne škole;
 • radno sposobni članovi sa posebnim naglaskom na članove slabijeg obrazovanja, „blokirane“, i prezadužene članove;
 • članovi starije životne dobi;
 • članovi koji „ulaze“ u nove poslovne pothvate (obrtnici, OPG-ovi).

Navedene aktivnosti provode se kontinuirano, te su prilagođene svakoj ciljanoj skupini. 

Tradicionalno,  ABC-kreditna unija povodom Svjetskog dana kreditnih unija i Svjetskog dana štednje, uvijek krajem listopada organizira Tjedan financijskog opismenjavanja za najmlađe sugrađane.

Kreditna unija, prema programu koji je prilagođen uzrastu djeteta, a u suradnji s vrtićima i školama, provodi financijsko opismenjavanje najmlađih sugrađana edukacijom o osnovnim ekonomskim i financijskim pojmovima, važnosti štednje i sličnim temama, a sve kroz igru, prezentacije i kvizove. 

Naši članovi

VINARIJA TRDENIĆ

Vinarija moslavačkog vinogorja koja njeguje dugu tradiciju uzgoja vinove loze na tim prostorima.

https://vinarija-trdenic.hr/

OPG BOLTUŽIĆ MARKO

Domaći mliječni proizvodi sa zelenih pašnjaka Banovine.

https://www.opg-boltuzicmarko.com/

HIDROGRAFIKA SISAK

Obrt za dizajniranje predmeta uporabom vode i folija.

https://www.hidrografika-sisak.hr/

AQUAREMONT

Obrt za unutarnje i vanjske građevinske radove.

https://www.facebook.com/Aquaremont-253172208589396/

ANINA KUĆA LJEPOTE

Salon za njegu tijela i lica.

https://aninakucaljepote.hr/

ZDRAVSTVENA USTANOVA SNJEŽANA

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju bolesnika.

http://ustanovasnjezana.hr/

BIMONT

Stolarski obrt – uređenje interijera, izrada i montaža svih vrsta drvenog namještaja.

https://bimont.hr/