s Hrvatska Udruga Kreditnih Unija
 
 
Naslovnica : Site mape :    
 
 
HUKU 01.srpnja 2011
Hrvatska udruga kreditnih unija

1.srpnja 2011. godine osnovana je Hrvatska udruga kreditnih unija sa sjedištem u Zagrebu. Udruga je osnovana na inicijativu devet kreditnih unija.
TIJELA HUKU-a

Predsjednik Udruge

Željka Pirija - Benaković

Dopredsjednik Udruge

Vlasta Panjković

Predsjednik Upravog odbora

Snježana Hudak

Ciljevi

U cilju što uspješnijeg rada svi članovi aktivno sudjeluju u radu Udruge. Prema Programu rada Udruge za 2012. godinu, najvažnija zadaća je unapređenje zakonske regulative koja  propisuje rad kreditnih unija, s konačnim ciljem artikuliranja zajedničkih interesa u stvaranju pozitivne poduzetničke klime za povećanje mogućnosti samozapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta.       
Hrvatska udruga kreditnih unija usvojila je Etički kodeks u kojem su definirani određeni standardi poslovanja i ponašanja kojeg se sve članice pridržavaju i time doprinose odgovornom i profesionalnom obnašanju svoje funkcije.

Predsjedništvo
Uloga Hrvatske udruge kreditnih unija u današnjem trenutku izuzetno je važna.

Udruga svojim djelovanjem također nastoji pomoći u osnivanju novih kreditnih unija, kako bi se kreditne unije što ravnomjernije regionalno pozicionirale, te time značajno potaknule regionalni razvoj i mikrofinanciranje u republici Hrvatskoj.

Linkovi
Dokumenti
Naslovnica  •  O nama  •  Novosti  •  Članovi  •  Kontakt
Hrvatska udruga kreditnih unija © 2012 • Pravne napomene